1. NUMMER 2012

ARTIKLER

Mine kolleger og kunder forstår mig ikke - juristens klagesang

 

af Christoffer Hovaldt

 

Tendenser inden for konkurrencebegrænsende klausulser

 

af Morten Langer og Morten Phister Ritter

 

Voldgiftsklausuler i lederkontrakter - direktørkontrakter og lederaftaler

 

af Finn Schwarz

 

 

 

En voldgiftsklausul er typisk en af de sidste bestemmelser i den administrerende direktørs kontrakt og i visse tilfælde også i lederaftaler omfattet af funktionærloven.

Voldgiftsklausulen er ofte en af de bestemmelser, som sjældent giver anledning til forhandling parterne imellem, ...

 

Sociale medier og arbejde - fra H. G. Carlsen til Facebook

 

af Henrik Karl Nielsen

 

Forhandlingens kunst

 

af Emma Aran

 

Intet indgreb overfor østarbejdere i byggeriet

 

af Julie Gerdes

 

Ferie i 2012 bliver ikke den samme, som den har været

 

af Anton Kraev

 

En status på (noget af) beskyttelsen af gravide

 

af Anja Bülow Jensen

 

Advarsel og advarslens betydning i ansættelsesforhold

 

af Anton Kraev

 

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2012

 

Antal sider:  64

 

ISSN:  2245-3989

 

 

Du har brugt 5 eller 6 år på universitetet. Du har slidt og slæbt dig igennem lovsamlinger, sovet for lidt før eksamen, genopfundet det juridiske hjul i dit speciale, arbejdet for en slaveløn som studentermedhjælp, og så begynder det: Dit arbejdsliv. Du har specialiseret dig i arbejdsret og skal hjælpe kolleger og kunder med arbejdsretslige problemstillinger, men alvoren indfinder sig hurtigt. Fra tid til anden beklager dine kolleger sig over, at de ikke forstår, hvad du mener, i den mail ...

 

 

 

Denne artikel fokuserer på to udvalgte områder inden for konkurrencebegrænsende klausuler – nemlig fortolkning af klausulers dækningsområde i tvivlstilfælde og kompensationsfejl i forhold til de i funktionærloven indeholdte krav om kompensation. Der er tale om områder, som til stadighed optager mere plads i sager om konkurrencebegrænsende klausuler. ...

 

 

 

De sociale mediers betydning for arbejdsforholdet er et aktuelt emne blandt advokater og HR-folk. Det er vel ufornødent at introducere, hvad der menes med "sociale medier". Enhver aktør i en kundeorienteret virksomhed, som har ambition om at vedligeholde et netværk, har en profil på sociale medier. Sociale medier kan lægge beslag på meget af ens tid. Det er ...

 

 

 

Som nystartet advokat i organisationsbranchen og med baggrund i advokatbranchen har jeg haft fornøjelsen af at deltage i overenskomstforhandlingerne 2012. I det følgende vil jeg beskrive min personlige oplevelse af, hvordan overenskomstforhandlingerne foregik i praksis.

Det første, der gik op for mig, var, at overenskomstforhandlingerne ikke kun foregik op til overenskomsternes ...

 

 

 

Dansk Byggeri indgik under overenskomstforhandlingerne en ny 2-årig overenskomst med 3F.

Den nye overenskomst lagde sig tæt op ad tidligere indgåede forlig på industriens område og på normallønsområderne.

De væsentligste elementer i den nye overenskomst blev således: ...

 

 

Beskæftigelsesministeriet har netop sendt et nyt lovforslag, som har til formål at bringe den danske ferielov i overensstemmelse med EU-retten.

Efter gældende regler har en lønmodtager, der bliver syg efter at ferien er påbegyndt, ikke ret til erstatningsferie for de feriedage, hvor lønmodtageren er syg. Ferien anses således for holdt på trods af sygdom. ...

 

 

 

Der er til stadighed en række tvister vedrørende beskyttelsen af gravide og medarbejdere på orlov og rækkevidden af beskyttelsen. Der er særligt to situationer, hvor der på det seneste er kommet en yderligere afklaring af beskyttelsens rækkevidde. Det drejer sig om 1) situationer, hvor arbejdsgiveren ikke på beslutningstidspunktet var bekendt med graviditeten, og 2) situationer, hvor arbejdsgiveren ...

 

 

 

Der er mange arbejdsgivere, der underminerer advarslers betydning, eller ikke ved, hvordan en advarsel skal udformes. Det kan endvidere være ubehageligt for andre at skulle konfrontere de ansatte med en advarsel.

I mange opsigelses- og bortvisningssituationer spiller det imidlertid en vigtig rolle, om der forud for opsigelse eller bortvisning er givet advarsel. Ved at give en advarsel ...

 

DOWNLOAD

MAGASINET

NYHEDER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION

LAYOUT OG DESIGN