12. NUMMER 2017

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2017

 

Antal sider:  46

 

ISSN:  2245-3989

E-PAGES

DOWNLOAD

ARTIKLER

 

 

Et hyppigt forekommende spørgsmål man støder på som rådgiver på arbejdsgiverside er, hvorledes og under hvilke omstændigheder en arbejdsgiver kan gennemføre ændringer i ansættelsesvilkårene for sine ansatte.

 

I praksis og litteratur vedrørende væsentlige vilkårs-ændringer er hoveddiskussionen oftest, hvornår der konkret blot er tale om en almindelig vilkårsændring, og hvornår vilkårsændringen en væsentlig. I de tilfælde, hvor ændringerne er væsentlige, er det imidlertid også centralt at vurdere, om den gennemførte væsentlige vilkårsændring egentlig vil blive vurderet som usaglig, hvis medarbejderen vælger at fratræde. Dette spørgsmål er genstand for denne artikel.

 ...

 

 

Ansættelsesklausulloven i kraft den 1. januar 2016. Loven har affødt et væld af nyhedsbreve og artikler ja sågar egentlige bøger. Denne artikel er ikke en minutiøs gennemgang af den nye lov. Den er i stedet et forsøg på at beskrive de grundlæggende økonomiske erkendelser og tankesæt, der har forårsaget den nye lov. De har relevans ved anvendelse af loven, men har også betydning, hvis man ønsker at forudsige, hvilke lovændringer der kan støde til efter den kommende evaluering af loven – eller senere. Det er denne artikels tese, at ansættelsesklausulloven ikke blot er en korrektion af klausulreglerne. Loven og dens baggrund udgør starten på en ny fortælling om

...

 

 

 

Det danske arbejdsmarked er karakteriseret ved, at reguleringen af løn- og arbejdsvilkår i overvejende grad sker igennem aftalebaserede overenskomster, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter. En stor del af arbejdsstyrken i Danmark er organiseret i faglige organisationer. En mindre del af arbejdsstyrken er uorganiseret. Inden for særlige grupper i samfundet er andelen af uorganiserede dog meget høj, eksempelvis blandt de udenlandske lønmodtagere. Det er særligt denne gruppe, der fokuseres på i artiklen, uanset at problemstillingen er relevant for alle kategorier af lønmodtagere.

...

FORFATTERLISTE

SHALINA KACHCHI

 

AARHUS UNIVERSITET  |  FULDMÆGTIG

 

JACOB SAND

 

GORRISSEN FEDERSPIEL |  PARTNER, ADVOKAT (H)

 

SØREN NARV PEDERSEN

 

BIRD & BIRD |  PARTNER, ADVOKAT (H)

 

 

 

Shalina Kachchi blev Cand.jur. i april 2017. Hun har en stor interesse for ansættelsesret og arbejdsret, såvel individuel som kollektiv. Shalina Kachchis kompetencer ligger primært inden for rådgivning, forhandling, undervisning, formidling og konfliktløsning. Hun arbejder som fuldmægtig i Nævnenes Hus, Erhvervsministeriet og som juridisk rådgiver i Gellerupparkens Retshjælp.

 

Shalina Kachchi har desuden arbejdet på Justitsministeriets område, undervist på Aarhus Universitet og arbejdet på et advokatkontor.

 

Pr. 1. oktober tiltræder hun en stilling som jurist på Aarhus Universitet, hvor hun primært skal rådgive forskere, forhandler og udarbejde kontrakter.

 

 

 

Jacob Sand er partner og leder af Arbejds- & Ansættelsesret hos Gorrissen Federspiel. Han har en enestående viden om og forståelse af alle aspekter af EU-ansættelsesret fra sine mere end 3½ år som referendar ved EU-Domstolen, kombineret med erfaring som aktiv procedør for EU-Domstolen.

 

Jacob har endvidere ført adskillige sager ved Arbejdsretten, faglig voldgift og landsretten om udstationering af udenlandske arbejdstagere til Danmark, han har været udpeget som voldgiftsmand i en række af disse sager og har i øvrigt ført en række principielle sager med EU-retlig islæt for Højesteret og landsretterne.

 

Jacob har med afsæt i sit EU-retlige fokus været med til at præge udviklingen i dansk ansættelses- og arbejdsret i de seneste 10 år.

 

 

 

Søren er advokat og partner, er leder af Bird & Birds danske ansættelsesretsafdeling, og er medlem af Bird & Birds internationale HR-services gruppe.

 

Søren har indgående viden om ansættelsesretlige emner, herunder særligt job-, kunde- og konkurrenceklausuler, loyalitetspligt, opsigelser og bortvisninger, lige- og forskelsbehandling, incitamentsprogrammer, fratrædelsesaftaler, samt masseafskedigelser og virksomhedsoverdragelser.

 

Han rådgiver også inden for virksomhedsoverdragelser, selskabsret og almindelige retssager. Sørens rådgivning er baseret på omfattende praktisk og kommerciel indsigt. Søren er ligeledes en erfaren procedureadvokat og fører sager såvel for de ordinære domstole, Arbejdsretten, faglige voldgifter såvel som for almindelig voldgift.

 

MIA BOESEN

 

BIRD & BIRD |  ADVOKAT

 

BYRIAL RASTAD BJØRST

 

TEKNISK LANDSFORBUND |  ADVOKAT (L), PH.D.

 

 

 

Mia Boesen er advokat i Bird & Birds danske ansættelsesretsafdeling, og medlem af Bird & Birds internationale HR-services gruppe.

 

Mia rådgiver både danske og udenlandske klienter og har blandt andet erfaring med udarbejdelse af ansættelseskontrakter, og direktørkontrakter, kunde- og konkurrenceklausuler og fratrædelsesaftaler.

 

Herudover rådgiver hun blandt andet om vilkårsændringer, warrantprogrammer, masseafskedigelser, virksomhedsoverdragelser samt opsigelse og bortvisning af medarbejdere.

 

Mia er også en del af Bird & Birds processuelle afdeling, og bistår i forberedelse af retssager samt møder i retten.

 

 

 

Byrial Bjørst har siden 2006 arbejdet som faglig sekretær og advokat hos Teknisk Landsforbund.

 

Han har deltaget i forhandlingerne om fornyelserne af industriens overenskomster herunder implementeringen af ligelønsloven i overenskomsterne. I de senere år har han bl.a. deltaget i arbejdet med ansættelsesklausulloven, EUs forretningshemmelighedsdirektiv og den kommende ferielov.

 

Udvalgt litteratur:

 

2016 - The ban on indirect discrimination as an instrument to create progress in equality,

2005 - Ligeløn for job af samme værdi, PhD afhandling

1998 - Konkurrence- og kundeklausuler set ud fra en ansættelsesretlig synsvinkel.

 

ANNONCER

 

HORTEN Advokatpartnerselskab

 

 

SCHULTZ

ARBEJDSRETSPORTALEN

 

 

AnsættelsesAdvokater

 

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK

 

MAGASINET

NYHEDER

ARRANGEMENTER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION, LAYOUT

OG DESIGN

i samarbejde med

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK