14. NUMMER 2019

Indhold

 

 

Indholdet af HR JURA Magasinet kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning.

 

HR JURA tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for HR JURA.

 

Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet fra HR JURA Magasinet eller hjemmeside hrjura.in er betinget af forudgående tilladelse fra HR JURA og/ eller andre rettighedshavere.

 

 

Udgivelsesår:  2019

 

Antal sider:  48

 

ISSN:  2245-3989

E-PAGES

DOWNLOAD

ARTIKLER

 

 

Artiklen beskriver de udfordringer som arbejdet med ligeløn står overfor, samt hvilke løsnings-      modeller der tegner sig. Artiklens konklusion er, at fokus bør flyttes fra initiativer til at fremme ligelønslovens overholdelse over mod bredere virkemidler med henblik på at lukke løngabet. Artiklen behandler forhindringerne for at ligelønsloven får stærkere gennemslag, Lønkommissionens konklusioner samt ligelønsinitiativer i Canada, Sverige, Island og England.

 

...

 

 

Artiklen kommer med bud på svar, på nogle af de spørgsmål præmisserne i UfR 2018.763 H rejser. Højesteret nævner flere forskellige skærpende omstændigheder og opdeler disse i 3 sætninger, og artiklens hovedpointe er, at det afgørende for fastsættelse af godtgørelsesniveauet er, om faktum falder ind under en eller under flere af de forhold, der er nævnt i hver af disse 3 sætninger. Artiklen er skrevet af Rune Asmussen, advokat i LO, der repræsenterede arbejdstager i sagen.

 

...

 

 

#MeToo-kampagnen har de seneste 2 år øget fokus på sexchikane på arbejdsmarkedet. I medierne har man kunnet følge sexchikanesager og beskyldninger om sexchikane, som har været rettet mod kendte og offentlige personer. Blandt disse tæller både større internationale mediepersoner og politikere, såsom Donald Trump og Harvey Weinstein, men også i Danmark har medierne fulgt flittigt med, da der fremkom anklager om sexchikane.

 

...

 

FORTOLKNING AF ANSÆTTELSESKONTRAKTER

MED HENVISNING TIL EN KOLLEKTIV OVERENSKOMST

 

af MARTIN BONDESEN

 

 

 

Der findes efterhånden adskillige afgørelser, der omhandler uorganiseredes retsstilling ved ansættelse i en overenskomstdækket virksomhed. Udgangspunktet er her, at der er en formodning for, at uorganiseredes arbejde udføres på de vilkår der er aftalt i overenskomsten. I samme boldgade opstår så problemer, når virksomheden ikke er overenskomstdækket, men helt eller delvist aftaler at overenskomsten skal gælde.

 

...

FORFATTERLISTE

BYRIAL RASTAD BJØRST

 

FAGLIG SEKRETÆR, ADVOKAT (L)

 

RUNE ASMUSSEN

 

ADVOKAT (H)

 

METTE KLINGSTEN

 

ADVOKAT (H)

 

 

 

Byrial Bjørst har siden 2006 arbejdet som faglig sekretær og advokat

hos Teknisk Landsforbund.

 

Han har deltaget i forhandlingerne om fornyelserne af industriens     overenskomster herunder implementeringen af ligelønsloven i overens-komsterne. I de senere år har han bl.a. deltaget i arbejdet med ansættelsesklausulloven, EUs forretningshemmelighedsdirektiv og ferieloven.

 

Udvalgt litteratur:

 

2017 – Ansættelsesklausuler – ny regulering – nye hensyn

 

2016 - The ban on indirect discrimination as an instrument to create progress in equality

 

2005 - Ligeløn for job af samme værdi, PhD afhandling

 

 

Rune Asmussen er advokat i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation).

 

Rune Asmussen har beskæftiget sig med ansættelsesret siden 2004. Rune Asmussen har bl.a. været ansat som procedureadvokat med    speciale i sager om især individuel ansættelsesret i 3F i en lang årrække.

 

Derudover har han undervisningserfaring fra en lang række fora om forskellige grene indenfor individuel ansættelsesret, og han har været konstitueret landsdommer.

 

 

 

Mette Klingsten er advokat med møderet for Højesteret og indehaver af Mette Klingsten Advokatfirma. Mette Klingsten har lang erfaring    indenfor arbejds- og ansættelsesret, retssager og bestyrelsesarbejde. Mette Klingsten har rådgivet såvel nationale som internationale virksomheder og institutioner gennem en årrække, og har derudover ført en række principielle sager ved domstolene.

 

Mette Klingsten har sideløbende med arbejdet som advokat været   ekstern lektor på Københavns Universitet og undervist i individuel ar-bejdsret.

 

Mette Klingsten er forfatter og medforfatter til en række bøger om ansættelsesretlige emner, blandt andet om personalepolitikker og kollektive afskedigelser. Mette Klingsten er blandt andet medforfatter til ”Funktionærretten”, ”Personalehåndbogen – Jura og HR”, ”Lov om kollektive afskedigelser” og ”Erhvervsstrafferetten”. Mette Klingsten har senest i 2016 udgivet 2. udgaven af ”Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse”.

 

SIDSEL DEVANTIER

 

ADVOKATFULDMÆGTIG

 

MARTIN BONDESEN

 

CHEFADVOKAT (H)

 

 

 

Sidsel Devantier er advokatfuldmægtig hos Mette Klingsten Advokatfirma. Sidsel Devantier beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret og har erfaring med diskriminations- og ligestillingssager.

 

Sidsel Devantier har løbende bistået klienter i ind- og udlandet med rådgivning om diskriminationssager samt sager for Ligebehandlingsnævnet.

 

 

 

Martin Bondesen har siden 2010 arbejdet som advokat og er chef for advokatgruppen i afdelingen Faglig Hjælp og Retssager ved Det Faglige Hus.

 

Martin har indgående viden om ansættelsesretlige emner, herunder en særlig viden om og interesse for ansættelsesklausuler, konkurrence-handlinger og virksomhedsoverdragelser. Han er også en del af over-enskomstgruppen der varetager overenskomstforhandlingerne med Kristelig Arbejdsgiverforening. Endelig er han ekstern lektor i erhvervsret ved Syddansk Universitet.

 

ANNONCER

 

HORTEN Advokatpartnerselskab

 

 

JUC

Kursus og netværk

 

MAGASINET

NYHEDER

ARRANGEMENTER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION, LAYOUT

OG DESIGN

i samarbejde med

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK