FORFATTERVEJLEDNING

Indhold og målgruppe

 

 

 

HR JURA Magasinet har en relativt bred målgruppe, herunder advokater, offentligt og privatansatte jurister, dommere, personale-ansvarlige, ledere, (jura)studerende m.f.

 

HR JURA Magasinet optager derfor forskellige typer af artikler, herunder videnskabelige, orienterende, beskrivende eller debatterende. Der kan ikke optages en artikel, som forinden har være bragt i et andet tidsskrift, nyhedsbrev eller lign.

 

DOWNLOAD

MAGASINET

Omfang

 

 

Billede

 

 

Forfatteroplysninger

 

 

HR JURA Magasinet optager som hovedregel ikke artikler under 10.000 tegn inkl. fodnotetekster og mellemrum.

 

Artikler over 35.000 tegn inkl. fodnotetekst og mellemrum kræver en særskilt godkendelse af redaktionen.

Forfatteren skal fremsende et portrætbillede i original format og i høj opløsning på min 300 dpi. Billedet afleveres i en fil for sig selv.

Navn, titel og arbejdspladsen skal fremsendes med artiklen.

 

Derudover skal forfatteren fremsende en kort “cv”, som indeholder beskrivelse af kompetencer, erfaringer, uddannelse mv. Beskrivelsen bør ikke være længere end 120 - 200 tegn inkl. mellemrum.

 

Henvisninger til hjemmesider, generel beskrivelse af virksomheder og lign. optages ikke.

Forslag til en artikel

 

 

Opsætning og layout

 

 

Forkortelser

 

 

Ofte er det en god ide at tage kontakt til redaktionen tidligt i forløbet for sammen med redaktøren at fastlægge artiklens emne, problemstilling og indhold.

 

For at kunne vurdere, om en artikel kan udgives i HR JURA Magasinet, skal redaktionen have en skriftlig forslag.

Redaktion forestår layout og den grafiske opsætning. Brug derfor ikke tid på det.

 

Den færdige artikel bør afleveres så “nøgent” som muligt.

 

Kursiv bør anvendes i begrænset omfang, fortrinsvis til citater og lign. Understregninger og fed skrift til fremhævelsen i teksten bør aldrig forekomme.

Forkortelser bør undgås i videst muligt omfang. Med andre ord, det vil sige, henholdsvis, blandt andet og meget andet skrives helt ud.

Inddeling af artiklen

 

 

Henvisninger

 

 

Redaktionen

 

 

Artiklen kan med fordel inddeles og forsynes med inddelingsoverskrifter. Redaktionen fremhæver inddelingsoverskrifterne.

 

Løbende talinddeling bør undgås.

Henvisninger til (juridisk) litteratur skal være fuldstændige med angivelse af forfatternavn, titel, udgave, forlag og udgivelsesår.

 

Henvisninger til domme og praksis skal anføres med dato og instans, og evt. udgivelse i UfR, eksempelvis Højesterets dom af 15. februar 2012, U 2012.315 H.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i artiklen, samt at bede forfatteren om at forkorte, uddybe eller redigere.

 

Alle ændringer (uden undtagelser) foretaget af redaktionen bliver sendt tilbage til forfatteren til godkendelse.

Aflevering af artiklen og frister

 

 

Gennemlæsning og korrektur

 

 

Når artiklen er færdig, skal den fremsendes som Word-fil med et portrætbillede i en fil for sig selv pr. e-mail til anton.kraev@hrjura.in indenfor den på forhånd aftalte frist.

 

Forfatteren skal orientere redaktionen snarest muligt og uden ugrundet ophold, såfremt fristen ikke kan overholdes.

 

Ved overskridelse af fristen kan artiklen kun undtagelsesvis og efter forudgående aftale optages i den næstkommende nummer.

 

Det er forfatterens ansvar, at der bliver læst sproglig og indholdsmæssig korrektur på artiklen, inden den afleveres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGASINET

NYHEDER

ARRANGEMENTER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION, LAYOUT

OG DESIGN

i samarbejde med

 

JUC

KURSUS OG NETVÆRK