DET SENESTE NUMMER

DOWNLOAD

HR JURA MAGASINET

HR JURA Magasinet

 

Ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift

 

 

HR JURA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger sig med tendenser inden for dansk ansættelses- og arbejdsret. HR JURA Magasinet indeholder en rækker artikler skrevet af de dygtigste og mest anerkendte jurister og advokater. HR JURA Magasinet optager forskellige typer af artikler, herunder videnskabelige, orienterende, beskrivende eller debatterende.

 

Formål med HR JURA Magasinet er først og fremmest at give advokater, offentligt og privatansatte jurister, dommere, personaleansvarlige, ledere, (jura)studerende m.f. teoretisk baggrund, praktiske råd og indblik i en række ansættelses- og arbejdsretlige udfordringer.

 

Via HR JURA Magasinet stræber vi efter at levere en nem, målrettet og professional adgang til viden og opdatering af viden inden for ansættelses- og arbejdsret.

 

Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til redaktør Anton Kraev på tlf.nr. 31181138 eller e-mail anton.kraev@hrjura.in.

 

 

FORFATTERINFO

ANNONCEINFO

TIDLIGERE UDGIVELSER

 

Tidligere udgivelser af HR JURA Magasinet

 

13. nummer 2018

 

2018  |  HR JURA Magasinet

 

 

 

Det 13. nummer indeholder artikler om bl.a. monisme og dualisme i dansk arbejdsret, virksomhedsoverdragelser i insolvenssituationen, det eu-retlige lønmodtagerbegreb og  mere.

 

 

 

 

Det 12. nummer indeholder artikler om bl.a. det danske bodssytem og den europæiske menneskerettighedskonvention, varsling af væsentlig vilkårsændring, konkurrenceklausuler og  mere.

 

 

 

 

Det 11. nummer indeholder artikler om bl.a. adgang til helbredsoplysninger, loyalitetspligt efter bortvisning, ansættelsesklausuler, AJOS-sagen og meget mere.

 

 

 

 

Det 10. nummer indeholder artikler om bl.a. dynamiske bestemmelser i kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, outsourcing, persondataforordning, arbejdsklausuler, foreningsfrihedsloven, medarbejderaktionærer og meget mere.

 

 

 

 

Det 9. nummer indeholder artikler om bl.a. persondataforordning, overvågning af medarbejderes brug af e-mail og mobiltelefon, handicapbeskyttelsen, tabsopgørelse og modregning, vikarloven, udstationering, udlån af tjenestemænd og meget mere.

 

 

 

 

Kollektive overenskomster i forbindelse med fusioner og transaktioner mellem koncernforbundne selskaber

- arbejdsretlig identetitet og omgåelse

 

 

Det 7. nummer indeholder artikler om bl.a. tjenstlige forhør i tjenestemandssager, klausulloven, markedsføringsloven, HR-jura som ledelsesværktøj, psykisk arbejdsmiljø, beskyttelsen af gravide ved stillingsnedlæggelse og meget mere.

 

 

 

 

Det 6. nummer indeholder artikler om bl.a. konfliktretten og dennes begrænsninger, offentlig regulering og kollektive overenskomster, ledelsesrettens grænser, adgangen for tilbagesøgning af for meget udbetalt løn, konkurrenceklausuler, kønsopdelt lønstatistik, spørgsmålet om ret til løn i en opsigelsesperiode, der er sammenfaldende med ulønnet forældreorlov, og meget mere.

 

5. nummer 2014

 

2014 |  HR JURA Magasinet

 

 

 

Det 5. nummer indeholder artikler om bl.a. uddannelsesaftaler, overvejelser ved Bring Your Own Device (BYOD), fratrædelsesaftaler og deres gyldighed, konulentaftaler, passivitet i forbindelse med bortvisninger, 120-sygedages reglen, loyalitet og rapporteringspligt og meget mere.

 

 

 

Det 4. nummer indeholder artikler om bl.a. fratrædelsesaftaler, tabsbegrænsningspligt, ytringsfrihed, vikarloven mm.

 

Derudover er der medtaget tre artikler om kontrolforanstaltninger, herunder om e-cigaretter, forebyggelse af medarbejderes konkurrencehandlinger, og om grænsen mellem den lovlige og ulovlige kontrol.

 

 

 

Det 3. nummer indholder artikler om bl.a. aldersdiskriminaion, diksrimination pga. handicap, de juridiske rammer om rekrutering, konfliktrettens fremtid mm.

 

Derudover indeholder  numeret en række artikler indenfor tema "Krisestyring og nedskæringer".

 

 

 

 

 

Det andet nummer af HR JURA Magasinet udgives som en særudgave. Dette nummer omhandler nemlig virksomhedsoverdragelser og de personalejuridiske udfordringer, forbundet med virksomhedsoverdragelser.

 

Det er hensigten, at det andet nummer skal fungere som et detajleret, men overskueligt redskab til forståelsen af de mange forskellige forhold, der bør tages i betragtning, når man håndterer spørgsmål om overdragelse af personale.

 

 

Det første nummer af HR JURA Magasinet indeholder artikler om bl.a. sociale medier og arbejde, konkurencebegrænsende klausuler, voldgiftsklausuler i lederkontrakter, advarsler og advarslernes betydning i ansættelsesforhold mm.

 

MAGASINET

NYHEDER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION

LAYOUT OG DESIGN