TALENTPRIS 2016

 

ANSÆTTELSESADVOKATER  |  ANTON KRAEV

Priskomiteen har udpeget advokatfuldmægtig Anton Kraev til at modtage Talentprisen for 2016.

 

Anton Kraev har vist sig som en engageret og nytænkende iværksætter og har især gjort sig bemærket med sit arbejde for at dele viden om ansættelsesret.

 

Det startede i 2011 med en gruppe på LinkedIn med navnet HR JURA. Gruppen har i dag over 2.000 medlemmer.

 

I 2012 blev gruppen suppleret med et magasin, HR JURA Magasinet, der udkommer 2-3 gange om året, og hver gang har mellem 2.000 og 3.000 læsere.

 

Magasinet beskæftiger sig med forskellige ansættelsesretlige problemstillinger, og både universitetsprofessorer og et bredt udvalg af advokater har over årene bidraget til magasinet, som er en væsentlig kilde til videndeling inden for det ansættelsesretlige felt.

 

Det er Ansættelsesadvokaters opfattelse, at dette arbejde af en yngre advokatfuldmægtig, som kommer Ansættelsesadvokaters medlemmer til gode, fortjener en særlig anerkendelse, hvilket Talentprisen er udtryk for.

 

København, den 11. november 2016

ARRANGEMENTER

LITTERATUR

MAGASINET

MAGASINET

NYHEDER

ARRANGEMENTER

LITTERATUR

af

 

ANTON KRAEV

REDAKTION, LAYOUT

OG DESIGN

i samarbejde med